Berekenen van de rompsnelheid

V = 2,43 x de vierkantswortel uit vwl
Hierbij is vwl de "varende" of "golftrekkende" waterlijnlengte.

De maximumsnelheid van een waterverplaatsend schip is afhankelijk van vorm en lengte van het onderwaterschip. Meer motorvermogen zal nauwelijks invloed uitoefenen, hooguit zal het achterschip dieper in het water worden getrokken waarbij de vaareigenschappen slechter worden. Als alleen de lengte van de waterlijn in beschouwing wordt genomen kan je de volgende vuistregel gebruiken: 2.45 x v waterlijn (in meters) = rompsnelheid in knopen. Vermenigvuldig dat met 1.852 en je weet de rompsnelheid in kilometers. Wil je alleen kilometers weten gebruik dan 4.54 x v waterlijn (in meters).

Hier kan je de rompsnelheid automatisch berekenen.